Пререгистрация на фирми Справки и удостоверения Заличаване на търговци и юридически лица

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОМЯНА В РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФИРМИ

"ДИМИКО" ЕООД предоставя услуги свързани с:
  • регистрация на търговци и юридически лица в Агенция по вписванията
  • вписване на промени по регистрацията на търговци и юридически лица
  • изискване на справки и удостоверения, копия на документи
  • заличаване на търговци и юридически лица
  • пререгистрация на търговци и юридически лица пред Агенция по вписванията

адрес:
гр. Търговище
ул. "Росица" 10
Виж картата
телефон:
0601/ 6 24 44
мобилен:
089 44 366 15
e-mail:
office@dimiko.eu